WAAA-226 Chồng nợ nần, vợ ngoan phải dùng thân cứu lấy chồng

  •  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    “Hình phạt cho sự không chung thủy của anh trai tôi… là chuộc lỗi bằng cơ thể của tôi”, anh trai tôi, người đã mất liên lạc,vì lý do gì đó bên vợ anh ấy buộc tội anh ấy là không chung thủy và gọi tôi đến để giải quyết và sự hình phạt cho anh trai tôi chính là thân xác của tôi phải để cho họ xử lý