Jessie Andrews

Đối với một số diễn viên khiêu dâm, việc chọn tên khiêu dâm cho họ có thể là một quá trình tỉ mỉ. Đối với Jessie Andrews, điều đó đơn giản như việc kết hợp tên con chó của mẹ cô với con phố mà cô đang lái xe. Chỉ với hành động đơn giản đó, Jessie Andrews đã ra đời. Và mặc dù là một gương mặt mới trong ngành nhưng Jessie đã và đang tạo nên làn sóng lớn.

( Hiện chưa có phim của diễn viên này )