JUQ-323 Cưới vợ về làm mẹ.....

  •  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    Khi tôi trở thành hiệu trưởng của trường đại học, tôi ngạc nhiên trước sự thiếu tham vọng của con trai tôi, Gaku. Nghĩ rằng cô ấy sẽ thay đổi nếu kết hôn, cô ấy đã ép buộc giáo sư, cháu gái của Oshima, Sora, mai mối cho cô ấy, nhưng... Trên thực tế, kẻ đang nhắm đến cô không ai khác chính là Toru. Anh giả làm một người cha nghiêm khắc và cấm họ quan hệ tình dục trước hôn nhân cho đến khi kết hôn. Một năm sau, Toru cử Manabu đi công tác năm ngày và thực hiện kế hoạch huấn luyện Sora.