•  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    Yu Shinoda là một nữ giáo viên rất nhạy cảm với các vấn đề của học sinh và luôn đưa ra giải pháp phù hợp với rất nhiều tâm huyết.